top of page

Energietransitie
Masterclasses

Energietransitie is een nieuw onderwerp op middelbare scholen dat door haar vele facetten nog geen duidelijke plaats heeft binnen het curriculum. Darel Educatie biedt scholen een geheel verzorgde Energietransitie Masterclass, waarbij kleine groepjes leerlingen in één dag een overzicht krijgen van uitdagingen, dilemma’s en mogelijke oplossingen.

De masterclass geeft leerlingen een helder en volledig overzicht van ons huidige energiesysteem, de klimaatproblematiek, en de noodzaak en urgentie van de energietransitie.

Ook gaan we nadenken over mogelijke technische oplossingen en vervolgens onderling debatteren over dilemma’s van verschillende betrokken partijen en waarom het zo moeilijk is om te beginnen.

Hiermee zet de masterclass aan tot nadenken over je eigen rol en medeverantwoordelijkheid voor deze uitdaging en daarmee draagt het bij tot het versterken van maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie.

Het programma heeft interactieve lesvormen zoals:

  • Quiz over de huidige stand van zaken van ons energiegebruik

  • Rekenen aan kosten van het produceren van verschillende soorten energiebronnen

  • Spel met een klimaatklok die de seconden wegtikt

  • Oplossingen bedenken voor een fictieve woonwijk

  • Rollenspel met onderhandelen

  • Reflectie over wat je nu zelf kunt doen

Zijn er kosten aan verbonden?

Darel heeft financiële steun van EBN voor het uitrollen van deze masterclass op middelbare scholen. Daarom kunnen we een dag-module aanbieden tegen onkostenvergoeding (reis- en print-kosten). Dit is maximaal €200 per dag.

MBO & HBO

Darel is op zoek naar financiële steun voor het uitrollen van deze masterclass op MBO’s en HBO’s. Op dit moment kunnen wij dit programma aanbieden voor €1000 per dag.

Masterclass ook op uw school!

Docenten die interesse hebben in deze masterclass kunnen contact opnemen. We komen graag langs om onze ervaringen te delen en mogelijkheden op uw school te bespreken.

Middelbare scholen

EducationLogo_4x.png
bottom of page