top of page

De Energietransitie Masterclass

Energietransitie is een nieuw onderwerp op middelbare scholen dat door haar vele facetten nog geen duidelijke plaats heeft binnen het curriculum. Darel Educatie biedt scholen een geheel verzorgde Energietransitie Masterclass, waarbij kleine groepjes leerlingen in één dag een overzicht krijgen van uitdagingen, dilemma’s en mogelijke oplossingen.

De masterclass geeft leerlingen een helder en volledig overzicht van ons huidige energiesysteem, de klimaatproblematiek, en de noodzaak en urgentie van de energietransitie.

Ook gaan we nadenken over mogelijke technische oplossingen en vervolgens onderling debatteren over dilemma’s van verschillende betrokken partijen en waarom het zo moeilijk is om te beginnen.

Hiermee zet de masterclass aan tot nadenken over je eigen rol en medeverantwoordelijkheid voor deze uitdaging en daarmee draagt het bij tot het versterken van maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie.

training.jpg

Het programma heeft interactieve lesvormen zoals:

  • Quiz over de huidige stand van zaken van ons energiegebruik

  • Rekenen aan kosten van het produceren van verschillende soorten energiebronnen

  • Spel met een klimaatklok die de seconden wegtikt

  • Oplossingen bedenken voor een fictieve woonwijk

  • Rollenspel met onderhandelen

  • Reflectie over wat je nu zelf kunt doen

Zijn er kosten aan verbonden?

Darel heeft financiële steun van EBN voor het uitrollen van deze masterclass op middelbare scholen en het MBO. Daarom kunnen we een dag-module aanbieden tegen onkostenvergoeding (reis- en print-kosten) van €150 per dag.

Educatie.jpg
Value assurance.jpg

HBO

Darel heeft op dit moment geen financiële steun voor het uitrollen van deze masterclass op HBO’s. De kosten voor dit programma zijn op dit moment nog €1000 per dag.

Darel_Tijd_klok_links.jpg

Masterclass ook op uw school?

Docenten die interesse hebben in deze masterclass kunnen contact opnemen. We delen graag onze ervaringen en bespreken de mogelijkheden op uw school

Middelbare scholen en MBO

EducationLogo_4x.png
bottom of page