top of page

Publieke bedrijven slaan handen ineen: meer aandacht voor de energietransitie in onderwijsEnergie Beheer Nederland (EBN B.V.), GasunieTenneT en de Havenbedrijven Amsterdam (Port of Amsterdam) en Rotterdam (Havenbedrijf Rotterdam N.V.) hebben de handen ineengeslagen om de aandacht voor de energietransitie in het voortgezet onderwijs en MBO te vergroten. Dat doen deze publieke bedrijven via steun aan Darel Education, de non-profit organisatie die sinds 2018 Masterclasses Energietransitie organiseert voor jongeren van 15-18 jaar in het Voortgezet Onderwijs en MBO. Met hun steun willen de bedrijven bijdragen aan het inzicht van jongeren in de rol van energie in ons leven, de klimaatproblematiek en de mogelijke oplossingen.De steun van de publieke organisaties wordt gegeven in financiële zin én in natura, in de vorm van gastdocenten. Energie-experts verbonden aan de verschillende organisaties, maar ook studenten in het WO en HBO, worden getraind en begeleid om op persoonlijke titel gastlessen te geven over de energietransitie. Darel Education is daarbij eindverantwoordelijk voor de inhoud van de masterclasses. Een van de instrumenten die daarbij gebruikt gaan worden is de in januari geïntroduceerde infographic voor jongeren, die EBN heeft ontwikkeld samen met Darel Education en Nr.5 Foundation.Kommentare


EducationLogo_4x.png
bottom of page