top of page

Woensdag, 22 maart - Feest vanmiddag in Zeist waar Darel Educatie de 10.000e deelnemer mocht verwelkomen aan de energietransitie masterclass. De eer viel ten deel aan een leerling van het Jordan Montessori Lyceum Utrecht die hiervoor symbolisch een certificaat ontving van Monique Wesly, zij is manager Communicatie en Public Affairs bij Energie Beheer Nederland (EBN B.V.) dat tevens hoofdsponsor is van de energietransitie masterclasses. Ook rector Geert Looyschelder en wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Wouter Catsburg van de Gemeente Zeist waren bij de uitreiking aanwezig.


Alle leerlingen van 5 VWO werden in het zonnetje gezet met taart en een energiebesparend presentje, evenals de schooldirectie en leraren van het Jordan. “We zien dat er een enorme behoefte is aan context en achtergrond met betrekking tot de energietransitie. Zeker ook bij de jongere generatie die die het straks gaat meemaken en uitvoeren”, aldus Jelte Bosma, één van de initiatiefnemers van Darel.

Monique Wesly van EBN: “De transitie naar een duurzaam en emissievrij energiesysteem is een ongelooflijk grote opgave. Wij vinden het erg belangrijk dat kennis hierover breed beschikbaar is, en met de masterclasses wordt hier op een mooie en creatieve manier invulling aan gegeven. Wat ons betreft alle reden om samen bij deze mooie mijlpaal stil te staan.”

De leerlingen van 5 VWO van het Jordan kregen een uitdagend programma aangeboden. In de ochtend werd de noodzaak, urgentie en grootte van de opgave van de energietransitie behandeld. Op interactieve manieren, met onder meer een escaperoom-achtig spel en postersessies verwierven de leerlingen inzicht in de dilemma’s en uitdagingen die bij de energietransitie komen kijken.

Na de feestelijke overhandiging speelden de leerlingen ‘s middags een energietransitie-simulatiespel, waarin teams verschillende wijken van de fictieve stad ‘Switch City’ beheren. Zo speelde het ene team als bewoner van een oude, te verduurzamen woonwijk en beheerde een ander team de industrie of een tuinbouwgebied. Samen werden ze langs de CO2-meetlat gelegd en onderling kon er geld worden verdiend en worden geïnvesteerd in klimaatvriendelijke oplossingen.


Albert Paardekam noemt het het Poetin-effect: iedereen heeft het plotseling over energie. Het onderwerp leeft meer dan ooit, zelfs onder leerlingen. Tijdens het laatste Beta Symposium aan de TU Delft legt uit hoe hij In de klas de leerlingen zelf rekenen en redeneren rond energie.


Wat veroorzaakt de meeste CO2-uitstoot, is een vraag met een verrassend antwoord uit de klas. Waar de meesten denken aan onze mobiliteit, zijn het onze goederen, waarvan de uitstoot buiten beeld plaatsvindt.


Hoewel de uitkomsten van de sommen soms somber stemmen, eindigen zowel de korte als de lange workshop altijd met hoopvolle oplossingen!

Betasymposium TU Delft
.pdf
Download PDF • 163KB
Op vrijdag 27 januari heeft Darel Educatie weer twee presentaties verzorgd op het Docentencongres Biologie van Malmberg in Burgers Bush.


Ongeveer 350 biologiedocenten die les geven op middelbare scholen in het hele land werden een dag lang onderhouden in de prachtige dierentuin van Arnhem. In alle vroegte arriveerden ze terwijl de giraffen ontbijt kregen en in het al gonsde van bedrijvigheid in de tropische bush naast het congrescentrum.


Dat de biodiversiteit zwaar onder druk staat, komt extra hard binnen in zo’n betoverende omgeving.


Beide presentaties zaten vol en ondanks dat de lunch al was begonnen, bleef iedereen zitten voor de toegift; welke grote uitdagingen en transities beïnvloeden de biodiversiteit op aarde, waar moeten we de oplossingen vinden en hoe past de energietransitie is dat hele plaatje…. Voldoende stof om tijdens de borrel over door te praten!


Geweldig om terug te horen dat de docenten hierdoor geïnspireerd worden en het gevoel hebben ook echt een positieve boodschap mee kunnen nemen om toe te passen in de lessen.

EducationLogo_4x.png
bottom of page