top of page

Introductie van Serious game op het Maurick College

Van 18 tot 20 juli speelden de 5 VWO klassen van het Maurick College in Vught het energietransitiespel “Switch City”. Het spel werd voorafgegaan door een masterclass die inzicht gaf aan in de dilemma’s en uitdagingen die bij de energietransitie komen kijken.

Het Maurick College had de primeur om het bordspel voor het eerst te spelen in de klas en zo de theorie van de ochtend zelf in de praktijk te brengen. De leerlingen kregen met een team een wijk toebedeeld van Switch City. Bijvoorbeeld een oude, te verduurzamen woonwijk, een nieuwbouwijk, tuinbouwgebied of industriegebied. Doel van het spel is om de hele stad te verduurzamen terwijl er voldoende energie is voor iedereen. Na iedere ronde worden de teams langs de CO2-meetlat gelegd om te zien of de duurzaamheidsdoelen worden gehaald.

Is de winnaar het team dat het hardst onderhandelt of zijn er meer kanten aan dit spel? Spelenderwijs kwamen de leerlingen erachter dat alle teams verschillende belangen hebben en dat samenwerken nodig is om het doel te halen. Dit is precies wat we nodig hebben om de energietransitie te laten slagen!

Het spel is ontwikkeld door Comm’n Good Games in samenwerking met Darel Educatie. Darel Educatie ontwikkelt en presenteert belangeloos educatiemodules op het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en bedrijven om breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor de huidige energietransitie.

Comments


EducationLogo_4x.png
bottom of page