top of page

Darel Educatie ondertekent intentieovereenkomst met Energy Cave

Gisteren is de nieuwe netwerklocatie Energy Cave met alle partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en de publieke sector tijdens een feestelijke werkconferentie officieel geopend. De Energy Cave is gevestigd op At the Park, het voormalig Shellcomplex aan het Kesslerpark en is een broedplaats voor kennisdeling, onderwijs en innovatie rondom geothermie en energietransitie.


Nederland staat voor een complexe opgave: het realiseren van een verschuiving van het gebruik van fossiele brandstoffen naar een duurzame energieopwekking. De verzilverde samenwerking is gericht op deze transitie. Samenwerkingspartners hebben daartoe een gezamenlijke uitvoeringsagenda opgesteld waarin expliciet aandacht is voor een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, kennisoverdracht en innovatie. Niet alleen voor Rijswijk maar voor de hele regio.


Darel Educatie is partner van de Energy Cave en wil gezamenlijk onderwijsprogramma’s ontwikkelen en aanbieden.

Comments


EducationLogo_4x.png
bottom of page