top of page

10.000e ambassadeur energietransitie van de toekomst zit op het Jordan Montessori Lyceum

Woensdag, 22 maart - Feest vanmiddag in Zeist waar Darel Educatie de 10.000e deelnemer mocht verwelkomen aan de energietransitie masterclass. De eer viel ten deel aan een leerling van het Jordan Montessori Lyceum Utrecht die hiervoor symbolisch een certificaat ontving van Monique Wesly, zij is manager Communicatie en Public Affairs bij Energie Beheer Nederland (EBN B.V.) dat tevens hoofdsponsor is van de energietransitie masterclasses. Ook rector Geert Looyschelder en wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Wouter Catsburg van de Gemeente Zeist waren bij de uitreiking aanwezig.


Alle leerlingen van 5 VWO werden in het zonnetje gezet met taart en een energiebesparend presentje, evenals de schooldirectie en leraren van het Jordan. “We zien dat er een enorme behoefte is aan context en achtergrond met betrekking tot de energietransitie. Zeker ook bij de jongere generatie die die het straks gaat meemaken en uitvoeren”, aldus Jelte Bosma, één van de initiatiefnemers van Darel.

Monique Wesly van EBN: “De transitie naar een duurzaam en emissievrij energiesysteem is een ongelooflijk grote opgave. Wij vinden het erg belangrijk dat kennis hierover breed beschikbaar is, en met de masterclasses wordt hier op een mooie en creatieve manier invulling aan gegeven. Wat ons betreft alle reden om samen bij deze mooie mijlpaal stil te staan.”

De leerlingen van 5 VWO van het Jordan kregen een uitdagend programma aangeboden. In de ochtend werd de noodzaak, urgentie en grootte van de opgave van de energietransitie behandeld. Op interactieve manieren, met onder meer een escaperoom-achtig spel en postersessies verwierven de leerlingen inzicht in de dilemma’s en uitdagingen die bij de energietransitie komen kijken.

Na de feestelijke overhandiging speelden de leerlingen ‘s middags een energietransitie-simulatiespel, waarin teams verschillende wijken van de fictieve stad ‘Switch City’ beheren. Zo speelde het ene team als bewoner van een oude, te verduurzamen woonwijk en beheerde een ander team de industrie of een tuinbouwgebied. Samen werden ze langs de CO2-meetlat gelegd en onderling kon er geld worden verdiend en worden geïnvesteerd in klimaatvriendelijke oplossingen.

Comments


EducationLogo_4x.png
bottom of page